| Català
Inici   »  POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

Actualment les empreses de gestió esportiva es troben en un mercat molt exigent i canviant que implica la necessitat de modernitzar els sistemes de gestió i procurar la integració de les persones a objectiu comú.

IGE SL a pres la decisió d'implementar i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat de conformitat amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 per a establir la política i els objectius de la qualitat, efectuar la revisió periòdica i assignar els recursos necessaris.

Seguint aquesta direcció, IGE SL va obtenir a data 1 de juny de 2007 el certificat conforme compleix els requisits de la norma ISO 9001:2000 per les següents activitats: explotació d'instal.lacions esportives municipals, incloent el manteniment de la infraestructura, la comercialització i prestació de serveis esportius de fitness, activitats dirigides, activitats aquàtiques i altres distàncies a millorar el benestar físic.

Poliwin Cloud © 2021 VECTOR DA, S.L.